Άγιος Ρηγίνος και δράκος, Δρακοντόσχισμα | Σκόπελος | αφήγηση Γιώργος Παχής

Ο Άγιος Ρηγίνος ήτανε τότε Επίσκοπος εδώ στη Σκόπελο.  Τότε φέρνανε στη Σκόπελο εξόριστους. Όσοι δεν ήτανε αρεστοί στο κράτος, τους φέρνανε εδώ για τιμωρία, σαν εξόριστους.  Υπήρχε ένας δράκος, λοιπόν, εδώ πέρα. Έτσι λέει ο μύθος. Ένας δράκος ο οποίος τους έτρωγε αυτούς τους ανθρώπους.  Και ο Άγιος Ρηγίνος, λοιπόν, πήγε το δράκο αυτόν και…

Περισσότερα

Άγιος Ρηγίνος και δράκος, Δρακοντόσχισμα

Ο Άγιος Ρηγίνος ήτανε τότε Επίσκοπος εδώ στη Σκόπελο. Τότε φέρνανε στη Σκόπελο εξόριστους. Όσοι δεν ήτανε αρεστοί στο κράτος, τους φέρνανε εδώ για τιμωρία, σαν εξόριστους. Υπήρχε ένας δράκος, λοιπόν, εδώ πέρα. Έτσι λέει ο μύθος. Ένας δράκος ο οποίος τους έτρωγε αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Άγιος Ρηγίνος, λοιπόν, πήγε το δράκο αυτόν…

Περισσότερα