• Syros: KAPI Ermoupoli | Syros Lyceum of Greek Women | 3rd Primary School of Ermoupoli | Primary School of Ano Syros | HerMes Syros
  • Andros: Association of Women of Andros, Empeirikio Seniors’ Home of Andros | Primary School of Chora of Andros
  • Skopelos: Peparitheio Primary School of Skopelos | Primary School of Glossa Skopelos | Association of Parents and Guardians of Glossa Skopelos | Skopelos Sailing Club
  • Skiathos: 1st Primary School of Skiathos, Cultural Association “I SKIATHOS”