Εδώ παιδιά στην Άντρο πάλι. Εδώ (δείχνει φωτογραφία), επειδή ήταν έθιμο στην οικογένεια, 40 ημερών με πήγανε στη Σάριζα γιατί έπρεπε να πιω το πρώτο μου νερό, από το νερό των παππούδων. Και πήγαμε λοιπόν εκεί.
-Είναι έθιμο;
-Έτσι το είχανε.