Πρόσβαση στα πράγματα, πολύ καλή ερώτηση. Δύσκολη. Τα πρώτα αντιβιοτικά μας τα φέρανε από το στρατό, όταν βγήκανε τα πρώτα αντιβιοτικά, γύρω στο ’53 που μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση, ήτανε από τον στρατό. Υπήρχανε όμως και φαρμακεία τα οποία φτιάχνανε φάρμακα, γι αυτό και τους φαρμακοποιούς την εποχή αυτή δεν τους λέγαμε φαρμακοποιούς, τους λέγαμε «σπετσιέρηδες» διότι κατασκευάζανε τα φάρμακα, πίσω από το φαρμακείο υπήρχε ένας χώρος στον οποίο κατασκευάζανε τα φάρμακα και πήγαινες και το παρήγγελνες το φάρμακο που χρειαζότανε. Φάρμακα υπήρχανε ναι, αλλά ήτανε δύσκολο να έχουνε πρόσβαση όλοι γι αυτά τα φάρμακα.