Και λέγαμε: «Αραί-Μπουραί, στου γαιδάρου την αυλή, φύτεψα μια μηλιά, πόσα μήλα είναι αυτά;». Μπορείς να πεις φύτεψα μια λεμονιά, πόσα μήλα είναι αυτά; Φύτεψα μία πορτοκαλιά, πόσα πορτοκάλια είναι αυτά; Μια ροδιά, πόσα ρόδια είναι αυτά;