Τι παιχνίδια παίζατε στο σχολείο;

Παίζαμε μπάλα, κυνηγητό, μήλα… αυτή τη μπάλα που σας είπα, που κάναμε έναν κύκλο γύρω-γύρω και η μια έριχνε στην άλλη. Τα  αγόρια έπαιζαν σκλαβάκια, κρυφτό… αυτά.