-Στο σχολείο είχατε δέντρα;

Δέντρα; Ξέρετε τι κάναμε; Η δασκάλα μας, μία φορά το χρόνο, ήταν Πάσχα, περίπου εκεί…
Παίρναμε πολλά λουλούδια και δέντρα, πεύκα, και πηγαίναμε στο βουνό επάνω και ανοίγαμε μόνοι μας ένα λάκκο και το φυτεύαμε και λέγαμε ότι αυτό το είχαμε βάλει εμείς την τάδε χρονολογία.
Τώρα αυτά τα δέντρα έχουν μεγαλώσει όλα στο χωριό μας και θυμόμαστε που τα είχαμε φυτέψει εμείς, που μας πήγαινε η δασκάλα μας και τα φυτεύαμε. Μία φορά το χρόνο πηγαίναμε.