– Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο;

 

–  Η πρώτη μέρα στο σχολείο ήταν πολύ ωραία, όταν πήγα εγώ.  Τα θυμάμαι όλα, πως δεν τα θυμάμαι; Αλλά,  όταν πήγα εγώ σχολείο δεν είχα παπούτσια.  Ήμουνα ξυπόλητος. Είχε πολύ φτώχεια.  Ήμασταν τα παιδάκια όλα,  στα δέκα παιδιά τα τρία είχανε παπούτσια, οι άλλοι ήτανε ξυπόλητοι. Βέβαια όχι ξυπόλητοι, είχανε και παπούτσια, αλλά ήτανε φτωχά. Όταν πήγα εγώ σχολείο, ήταν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.  Η δασκάλα είχε 70 παιδάκια.  Ήτανε και η Πρώτη τάξη και η Δευτέρα.  Πρώτη και Δευτέρα ήτανε μαζί. Τρίτη-Τετάρτη μαζί. Πέμπτη και Έκτη μαζί. Τρεις δασκάλους είχαμε, τίποτε άλλο.