Πήγαινα σχολείο εδώ στο 4ο, στου «Κουκουλά» που λέμε. Παλιά δεν είχαμε σακίδια που βάζετε τώρα στην πλάτη ή σάκες. Μας έραβε η μάνα μας πάνινες σάκες.  Παίρνανε ντρίλι, πανί μπλε και μας ράβανε σάκες. Και βάζαμε μέσα εκεί τα βιβλία. Με ένα μεγάλο κορδόνι,  το κρεμούσαμε στον ώμο και πηγαίναμε και κάναμε μάθημα.  Άμα γυρνούσαμε εμείς από τη σκανταλιά μας και τα αστεία μας, παίρναμε το κορδόνι και σέρναμε τη σάκα. Και πηγαίναμε σπίτι και όλο τρύπια ήτανε.  Και όλο σπάγαμε και το κορδόνι.