Εμείς τότε που ήμαστε μικρά, δεν είχαμε καλά σπίτια. Δεν είχανε σκάλες, ήταν χαμηλά. Είχε σπίτια πολύ παλιά, που είχανε καλάμια και ξύλα. Είχαμε και τέτοια σπίτια.