-Εμείς παίζαμε τις σβούρες.  Παίρναμε μία σβούρα και βάζαμε γύρω-γύρω το σπάγκο

.

– Ναι, το ξέρω!  Το έχουνε και οι Κινέζοι αλλά τώρα το λένε γιο-γιο.

 

-Α!  Όχι! Άλλο είναι το γιογιό και άλλη η σβούρα.  Η σβούρα, που λες, ήταν πρώτα με σπάγκο γύρω γύρω και πετούσαμε το σπάγκο κι έβλεπες τη σβούρα και γύριζε. Και το άλλο που είχαμε ήταν το τσούνι. Το τσούνι ήταν ένα ξύλο με δύο μύτες, είχαμε την αλέστα, κοπανούσαμε τη μία μύτη, σηκωνότανε το τσούνι και με την αλέστα ΠΑΠ! Και δρόμο!