-Τι ώρα παίζαμε; Το απόγευμα που είχαμε διαβάσει κι αν βοηθούσαμε και τη μαμά σε καμιά δουλειά… Μετά παίζαμε. Το απόγευμα παίζαμε και όταν βγαίναμε στο διάλειμμα στο σχολείο.

-Τα μαθήματα πότε τα διαβάζατε;

-Τρώγαμε, και μετά από μισή ώρα… Χωνεύαμε, ξεκουραζόμασταν και μετά πιάναμε και διαβάζαμε για να έχουμε πολλή ώρα μετά ελεύθερη να παίξουμε. Γιατί το χειμώνα βραδιάζει πιο γρήγορα.