Παλιά οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι; Υπήρχαν δρόμοι στο χωριό;

Όχι, εδώ ήταν με πέτρες. Ήταν πέτρινα τα σκαλοπάτια και οι δρόμοι ήταν πέτρινοι. Τα οποία… περνούσαν ζώα, δηλαδή περνούσαν γαϊδούρια, μουλάρια, αγελάδες. Είχε και με χώμα αλλά το χώμα εδώ είναι λίγο, δεν είναι πολύ, ήταν πέτρες, πέτρινα. Και βλέπεις, αν ξέρετε, ο απάνω δρόμος που πάει απ’ τη Χώρα μέχρι τον Παναρμό και μέχρι τον Πύργο ήταν πλακοστρωμένος, με πλάκες. Πλακοστρωμένος, δεν ήταν χωμάτινος. Χωμάτινος έγινε- ο αμαξωτός που λέμε- το ’52. Το ’52 τον Αύγουστο, η μπουλντόζα που έκανε το δρόμο για τον Πύργο ήταν στην Άβδο, εκεί που υπάρχει μία πέτρα σαν κουκούλα. Το ’52-’53 ήρθε αυτοκίνητο από την χώρα στον Πύργο, το ’53, 1953. Και από εκεί μετά τον κάναν άσφαλτο, τον κάναν…