Αυτό το άσπρο λέγεται κολοβόλι.  Αυτό λέγεται ποδοϋρ’. Η  πρώτη φορεσιά, η καλή. Ποδοϋρι. Που είναι εδώ χρυσό.  Αυτά τα φορούσαν μόνιμα οι γυναίκες τότε. Οι παλιές.  Εγώ όχι, αλλά η μαμά μου φορούσε τέτοιο.  Το καλοκαίρι φορούσαν αυτά, για δροσερό, καλοκαιρινό. Το χειμώνα για να πάνε στην εκκλησία, βάζαν αυτό το ποδοϋρι.  Σε γάμους, σε γιορτή, όπως είναι τα Φώτα, η Ανάσταση, έπρεπε να βάλουν το ποδοϋρι.  Και το χειμώνα για να είναι ζεστές φορούσαν μαλλίνα. Αυτό το άσπρο, ήτανε με άσπρο μαλλί, υφασμένο στον αργαλειό.