Σαν έθιμο καλοκαιρινό, μπορεί να το έχετε δει γιατί γίνεται και τώρα, είναι το αφανιστή στις 23 του Ιουνίου.  Ανάβουν τις φωτιές και πηγαίνουν και πηδάνε.  Τότε γινόταν σε κάθε γειτονιά την παραμονή του Αϊ Γιάννη του αφανιστή.  Γιατί το όνομά του το έχει πάρει φυσικά από την αρχαία λέξη. Που είναι αφή που θα πει άναμμα.  Αλλά αργότερα ο κόσμος που δεν ήξερε έλεγε ότι είχε πάρει το όνομά του από τις αφάνες. Οι αφάνες είναι κάτι φουντωτοί θάμνοι που όταν ξεραίνονται το χειμώνα πάμε και τους ανάβουμε.  Και με αυτούς ανάβαμε φωτιές. Και λέγαν τότε «Α! Από εκεί πήρε το όνομά του».