Μέχρι πολύ πριν από τον πόλεμο, ας πούμε μέχρι τον πόλεμο, η ύπαιθρος είχε τις παραδοσιακές φορεσιές και μπαίνανε φορώντας τες στην πόλη. Η πόλη φορούσε ευρωπαϊκά ρούχα που τα λέγαμε, εκτός κι αν ερχόντανε- που ερχόντανε πολύ συχνά- οι Ηπειρώτες, οι οποίοι φορούσαν πολύ περισσότερο την παραδοσιακή στολή απ’ ό,τι εμείς. Η πόλη της Κέρκυρας ήταν πολύ επηρεασμένη από τον Δυτικό τρόπο ζωής και όταν μιλάμε για πόλη της Κέρκυρας εννοούμε την παλιά πόλη, την πολύ κλεισμένη στις πόρτες. Γιατί υπήρχαν πόρτες που τις λέγαμε πόρτα ριάλα, Porta Reale, γκρεμιστήκανε αυτές, αλλά αυτές ήτανε για να κλείνουνε και να αφήνουνε τους εκτός Κερκύρας εκτός της πόλεως. Η πόλη μέσα είχε πολύ Δυτικό τρόπο ζωής, η ύπαιθρος είχε διαφορετικό τρόπο ζωής.