Πώς επικοινωνούσατε με τους ανθρώπους εκτός σπιτιού;

Λοιπόν, ναι, πολύ ωραίο αυτό. Στην πόλη, υπήρχανε 2-3 άνθρωποι  οι οποίοι μεταφέρανε τα γράμματα, τα πράγματα, τις σημειώσεις… Όπως τώρα στέλνεις ένα sms, τότε υπήρχε ένας κύριος στην πόλη τον οποίο τον στέλνανε να πάει να πει έτσι ή να δώσει γράμμα. Το τηλέφωνο μπήκε γύρω στο ’60 και ήτανε τριψήφιο αρχικά, παράδειγμα το τηλέφωνο της ΑΕΒΕΚ που το θυμάμαι απ’ έξω ήτανε 311, πολύ λίγα τηλέφωνα υπήρχανε. Με τα άλογα, και με λεωφορεία και με γράμματα και με σημειώσεις, αυτός ήτανε ο τρόπος. Και με τηλεγραφήματα, γιατί υπήρχε ο ΟΤΕ που έστελνε τηλεγραφήματα, από Αθήνα με τηλεγραφήματα ως επί το πλείστον.