Είχαμε βιβλία. Λίγοι είχανε βιβλία.  Δεν μας δίναν όπως τώρα που μοιράζουν.  Τότε ο δάσκαλός μας τα έγραφε στον πίνακα.  Και εμείς τα γράφαμε.  Και πηγαίναμε στο σπίτι και τα μαθαίναμε.  Είχαμε τότε την πλάκα, που λέγαμε.  Πώς είναι ο πίνακας σήμερα που γράφετε; Εμείς είχαμε μία μαύρη πλάκα,  μικρογραφία του πίνακα δηλαδή,  και ένα μολύβι που ήταν σαν κιμωλία  και γράφαμε πάνω.  Και μετά τα σβήναμε με ένα σφουγγαράκι και ξαναγράφαμε. Όπως κάνετε στον πίνακα σήμερα εσείς.  Μολύβια είχαμε, είχαμε μολύβια απλά. Και τότε στην αρχή γράφαμε με πένα. Ήταν η πένα που γράφαμε και είχαμε μεανοδοχείο. Μελανοδοχείο ήτανε ένα μπολ που βάζαμε μελάνι μέσα και εκεί βουτούσαμε την πένα και γράφαμε.  Αλλά ήθελε να μην έχει πολύ μελάνι,  γιατί λέρωνε το τετράδιο.  Λίγο λοιπόν βάζαμε, το τινάζαμε και μετά γράφαμε.  Κι αν καμιά φορά έπεφτε, είχαμε ένα χαρτί που λεγόταν στυπόχαρτο και όπου έπεφτε η μελάνη, το βάζαμε και ρουφούσε τη μελάνη.