Όταν τελείωνε την τάξη ένα παιδί, ας πούμε τη Δευτέρα τάξη, και το γνωρίζαμε, τρέχαμε πριν τελειώσει η Δευτέρα να μας δώσει τα βιβλία του.  Όποιος το προλάβαινε.  Γιατί το καθένα είχε ξαδέρφια, είχε φίλους…  Οι πλούσιοι τα παίρναν από αλλού, όχι από τη Σκιάθο.  Τα παράγγελναν από αλλού.  Βγάζαν οι δάσκαλοι την περίληψη από το κάθε μάθημα, ιστορία, θρησκευτικά, τα πάντα,  και τα γράφανε στον πίνακα.  Κι εμείς εκείνο το κομμάτι, το βάζαμε στο τετράδιο, το γράφαμε και διαβάζαμε στο σπίτι.