Εδώ ήτανε το χώμα. Αυτά είναι τα λεγόμενα «Βαβούλια». Και κάναμε μία τρύπα εδώ, άλλη μία εδώ, εδώ, και άλλη μία εδώ. Αυτές ήταν οι τρύπες. Ήτανε τόοοσο βαθιές, μέσα στο χώμα. Και πιάναμε μία μπαλίτσα, που σου ‘πα, από τις κάλτσες και ήμασταν εδώ εμείς, παίρναμε την μπάλα και πετούσαμε την μπάλα και προσπαθούσαμε η μπάλα να πάει μέσα στις τρύπες. Αυτά ήταν τα «Βαβούλια».