Στο χωριό υπήρχανε αγελούδες;

Τότε, για να φοβερίσουν τα παιδιά, λέγανε για το λαγκάδι, λέγανε για τον τάδε δρόμο… ναι, λέγανε πολλά τέτοια, ότι τους πιάσανε αγελούδες. Τώρα πεθάνανε από την πείνα, δεν υπάρχουν αγελούδες, τους έπιασε ο κορονοϊός τώρα, πάνε οι αγελούδες!