Εγώ πήγαινα στο ίδιο σχολείο της Άνω Σύρου.  Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, είχαμε μέσα στην τάξη έναν ιδιαίτερο χώρο χωρισμένο κάτω στο πάτωμα και μέσα είχε άμμο.  Και είχανε βοτσαλάκια και κάναμε διάφορα σχέδια. Όταν ο δάσκαλος έκανε μάθημα στη Δευτέρα ή στην Τρίτη.  Ήτανε τρεις τάξεις μαζί. Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη.  Τα πιο μικρά παιδιά μόλις τελείωνε το μάθημά παίζαμε.  Μας έβαζε και παίζαμε λίγο με αυτό το σκάμμα το λέγαμε. Ένα δάσκαλο είχαμε.  Γιατί δεν είχαμε πολλούς δασκάλους.  Και ο δάσκαλος έκανε, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που θα τελείωνε το μάθημα,  έκανε σε τρεις διαφορετικές τάξεις. Στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη. Και άλλος ένας δάσκαλος έκανε στη τετάρτη, στην πέμπτη και στην έκτη. Κάναμε μία ασχολία για να έχει ο δάσκαλος ησυχία, να μπορεί να κάνει μάθημα στις πιο μεγάλες τάξεις (γέλια).